ROMANIAN LYRICS

1. Trei culori cunosc pe lume
Ce le ştiu ca sfânt odor,
Sunt culori de-un vechi renume
Amintind de-un brav popor.

2. Cât pe cer şi cât pe lume,
Vor fi aste trei culori,
Vom avea un falnic nume,
Şi un falnic viitor.

3. Roşu-i focul vitejiei,
Jertfele ce-n veci nu pier
Galben, aurul câmpiei,
Şi-albastru-al nostru cer.

4. Multe secole luptară
Bravi şi ne-nfricaţi eroi
Liberi să trăim în ţară
Ziditori ai lumii noi.

---

ENGLISH TRANSLATION

1. Three colours I know in the world
And I hold them like a holy jewel
They are colours with an ancient fame
Reminders of a brave nation.

2. As long as in the sky and in the world
There will be these three colours
We'll have a glorious name
And a glorious future.

3. Red is the bravery's fire
Sacrifices that won't ever be lost
Yellow, the plain's gold
And blue is our sky

4. For many centuries they fought
O, brave and undismayed heroes
So that we can live free in our country,
Builders of the new world