POLISH LYRICS

1. Jeszcze Polska nie umarła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła,
Szablą odbijemy.

CHORUS:
Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski.
Za Twoim przewodem
Złączem się z narodem.

2. Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Chorus

3. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakamy.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Chorus

4. Niemiec, Moskal nie osiędzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Chorus

5. Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany:
„Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.”

Chorus

6. Na to wszystkich jedne głosy:
„Dosyć tej niewoli.
Mamy racławickie kosy.
Kościuszkę Bóg pozwoli.”

---

ENGLISH TRANSLATION

1. Poland has not yet died.
As long as we live,
What foreigners has seized power,
With sabres in hand we will retrieve.

CHORUS:
March! March, Dabrowski!
To Poland from Italy!
Under your command
Unite us as a people.

2. Like Czarniecki to Poznan,
We shall return by sea
To save our country
After the war with the Swede.

Chorus

3. Cross the Vistula and Warta
We shall be Poles;
Bonaparte has shown us
The way to victory.

Chorus

4. Germans, Muscovites will not rest
When, backsword in hand
"Concord" will be our watchword
And the fatherland will be ours

Chorus

5. A father, in tears,
says to his Basia:
"Just listen, it seems that our people
are beating the drums."

Chorus

6. Let us all chant in one voice:
"Do away with this enslavement!
We have our scythes from Racławice,
God permitting, Kościuszko is with us."